นักวิทย์ ม.มหิดล คิดค้น จอประสาทตาเทียม ปลอดสารพิษ

นักวิทย์ ม.มหิดล คิดค้น จอประสาทตาเทียม ปลอดสารพิษ

ผศ.ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ นักวิทย์ ม.มหิดล ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 64 วช. วิจัยไฮเทค คิดค้นและพัฒนาประยุกต์ใช้วัสดุ “เพอรอฟสไกต์” ทำ จอประสาทตาเทียม ปลอดสารพิษ ม.มหิดล จอประสาทตาเทียม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ความหวังของมวลมนุษยชาติที่จะข้ามผ่านข้อจำกัดทางกายภาพของมนุษย์ซึ่งต้องเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการมองเห็น

ซึ่งปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้สามารถพัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทดแทนจอประสาทตา (retina)

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของวัสดุ “เพอรอฟสไกต์” พบว่าสามารถเปลี่ยนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อใช้ตรวจจับหรือเป็นเซนเซอร์รับแสง เพื่อพัฒนาต่อเนื่องให้ส่งสัญญาณไปยังสมองได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คว้าทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กล่าวในฐานะผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นด้านการพัฒนาวัสดุ “เพอรอฟสไกต์” เพื่อการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายกล่าวว่า

วัสดุ “เพอรอฟสไกต์” เป็นสารกึ่งตัวนำที่ไวต่อแสงง่ายต่อการขึ้นรูป และมีประสิทธิภาพไม่ลดลงตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับเมืองร้อนอย่างเมืองไทย ซึ่งวัสดุ”เพอรอฟสไกต์” สามารถใช้เคลือบบนกระจกและหน้าต่างทำให้สามารถลดความร้อนที่เข้ามาในอาคาร และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในเวลาเดียวกัน

โดยที่ผ่านมากำลังถูกพัฒนาในหลายมิติเพื่อนำมาใช้เป็นเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเมืองร้อน นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาทำเป็นจอโทรทัศน์ จอมือถือ หรือแม้กระทั่งนำมาพัฒนาเป็นวัสดุสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ รวมไปถึงวัสดุสำหรับทำเป็นจอประสาทตาเทียม โดยใช้หลักการเลียนแบบดวงตาจริงของมนุษย์ที่ใช้จอประสาทตารับแสงแล้วส่งสัญญาณไปยังสมอง

วัสดุ “เพอรอฟสไกต์” เหมาะที่จะนำมาทำเป็นวัสดุสำหรับจอประสาทตาเทียม เนื่องจากมีความไวต่อแสง และสร้างสัญญาณไฟฟ้าได้ แม้ในภาวะที่มีแสงต่ำ แต่ถ้าจะนำไปใช้จริงจะต้องเปลี่ยนสารตะกั่วซึ่งเป็นสารพิษและเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับ “เพอรอฟสไกต์” ให้เป็นสารชนิดอื่นก่อน เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อร่างกาย

โดยในเบื้องต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกรกาญจนบุษย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก นางสาวพิมพ์สุดาภารสงัด และทีมงาน ได้เริ่มการทดลองเพื่อพัฒนาวัสดุที่เหมาะสมและจะนำไปทดลองใช้ในหุ่นยนต์ต่อไป โดยทีมงานได้รับการสนับสนุนจาก วช.ให้เริ่มพัฒนาวัสดุที่เหมาะสมในเฟสแรก

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถใช้ได้จริงในคนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในอนาคต 

ต้องมีความร่วมมือแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยใช้ความรู้ทั้งทางด้านวัสดุศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ ชีวเคมี และการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งทีมงานได้เปิดรับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การทดลองใช้หุ่นยนต์ต่อไป ก่อนขยายผลไปพัฒนาเพื่อกับคนจริงในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ กล่าวทิ้งท้าย “คนไทยควรจะมีองค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อโลก แม้เราจะยังผลิตอะไรบางอย่างเองไม่ได้ ต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ก็ควรศึกษาเรียนรู้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อยอดผลิตใช้เองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งการทำวิจัยเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย และต้องใช้เวลา รวมทั้งจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และต้องเริ่มเสียตั้งแต่วันนี้จึงจะประสบกับความสำเร็จ”

สำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นนั้นก็แสนง่าย เพียงเป่าที่ Small Talk ในโทรศัพท์มือถือ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือถุงลมตีบ ถ้าเป่า 3 วันติดต่อกันแล้วค่าที่แสดงออกมาต่ำก็ควรไปพบแพทย์ทันที สำหรับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวก็สามารถใช้เพื่อตรวจสอบปอดได้เช่นกัน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แอปพลิเคชันนี้สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้ว่าปอดเราถูกทำลายหรือไม่ พื้นที่ปอดมีมากน้อยเพียงใด แต่ปอดจะติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่นั้นไม่สามารถบอกได้ จะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดต่อไป

รศ.ดร.ภัทรสินี ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า “แนะนำผู้ใช้แอปพลิเคชั่น ให้เป่าตรวจสอบปอดของตนเองทุกวัน ไม่ใช่เป่าแล้วเห็นว่าค่าที่ได้ออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ลบแอปทิ้งไป สิ่งที่ได้คือสุขภาพของเราเอง เราทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว อย่าละเลยสุขภาพ ก่อนที่จะสายเกินแก้” 

ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ – วันแม่แห่งชาติปีนี้ 12 ส.ค. 2564  ขอเชิญชวนลูก ๆ ทุกคน ชวนแม่มาดูฝนดาวตกสุดพิเศษที่เกิดขึ้นในคืนวันพฤหัสนี้ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ฝนดาวตกดังกล่าว ชื่อ ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ หรือถูกเรียกว่า ฝนดาวตกวันแม่ ชาวไทยสามารถดูได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 23.00 น. จนถึงรุ่งเช้าของอีกวัน 

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป