ไขปม กลุ่มเปราะบางบางคนไม่ได้เงินวันที่ 20 แล้วจะได้เงิน 3000 วันไหน

ไขปม กลุ่มเปราะบางบางคนไม่ได้เงินวันที่ 20 แล้วจะได้เงิน 3000 วันไหน

ไขปม กลุ่มเปราะบางทำไมบางคนไม่ได้เงินวันที่ 20 แล้วจะได้เงิน 3000 วันไหน เฉลย จ่ายเงิน 3000 กลุ่มเปราะบางมี 2 แบบ คือ โอนเข้าบัญชีโดยตรงกับ โอนไปหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มหลังรอรับเงินสดภายใน 15 วัน กลุ่มเปราะบาง – วานนี้เป็นกำหนดวันโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม 

อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1.39 ล้านราย 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4 ล้านราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1.3 ล้านราย โดยทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทครั้งเดียว โดยไม่ต้องลงทะเบียน และเงื่อนไขคือต้องไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิดจากรัฐก่อนหน้านี้

เมื่อสอบถามทำให้มีข้อสงสัยจากบางคนที่เข้าเกณฑ์ แต่ทำไมเมื่อวานวันที่ 20 ก.ค. ถึง ไม่ได้เงินโอนเข้าบัญชี 3,000 บาท คำตอบคือ ทางกรมบัญชีกลางมีวิธีการจ่ายเงินเป็น 2 แบบ คือ

หน่วยงานที่จ่ายเงินโอนเข้าบัญชีกลุ่มเปราะบางโดยตรง กลุ่มนี้จะได้รับเงินทันที

กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน จากนั้นหน่วยงานปลายทางจะจ่ายกลุ่มเปราะบางให้เป็นเงินสด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.

ลดค่าFT – นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงานกกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค่าเอฟที-12.43 สตางค์ต่อหน่วย ที่สะท้อนต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่แท้จริง ซึ่งลดลงจากเดิมเรียกเก็บที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.63 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

“ถึงแม้ว่าภาวะราคาเชื้อเพลิงจะลดลง เนื่องจากวิกฤติ โควิด-19 และท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลง ก็ตาม แต่ กกพ. ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้” นายคมกฤช กล่าว

สาเหตุหลักของการปรับลดค่าเอฟทีงวดนี้เนื่องมาจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ และมีผลในงวดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กกพ. ยังคงต้องประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบ

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และยังไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นปัจจัย ที่ส่งผลในทางลบ และเป็นภาระต่อการประมาณการค่าเอฟทีในงวดถัดไปด้วย

ปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟที ในงวด ก.ย. – ธ.ค. 2563 ประกอบด้วย

1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 เท่ากับประมาณ 58,910 ล้านหน่วย ปรับลดลงจากช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 69,920 ล้านหน่วย

หรือลดลง ร้อยละ -15.75 ในขณะที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 193,706 ล้านหน่วย ลดลงร้อยละ -1.62 จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 196,896 ล้านหน่วย

2. สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิงหลัก ร้อยละ 51.13 ถ่านหิน ร้อยละ 17.97 และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 20.15 อื่นๆ

ร้อยละ 10.75

3. สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยรวมราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมา ตามการปรับลดลงของภาวะราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลง

4. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่ใช้ในการประมาณการ (วันที่ 1 – 31 พ.ค. 63) เท่ากับ 32 บาท/ดอลล่าห์ สหรัฐ อ่อนค่าลงจากประมาณการในงวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประมาณการไว้ที่ 31.70 บาท/

ดอลล่าห์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

“สำนักงานอัยการสูงสุดของไทยได้ยืนยันในที่สาธารณะว่า ประเทศไทยมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจเพื่อปล่อยตัวนายฮาคีมได้ ตามพระราชบัญญัติส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน เรื่องนี้ยังถูกยืนยันโดยพนักงานอัยการในการไต่สวนเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา”

เหตุสลดเกิดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนประเทศจอร์แดน เมื่อแม่ชาวซีเรียพยายามเผาตัวเองและลูกของเธอ หวังตายหนีความอดอยาก หลังจากไม่สามารถหาอาหารตกถึงท้องครอบครัวได้เป็นเวลาสามวัน

ผู้ลี้ภัยคนอื่น ๆ ในค่ายช่วยกันดับไฟซึ่งไหม้เต้นท์เสียหาย ก่อนพาหญิงสาวและลูก ๆ ของเธอส่งโรงพยาบาล ข่าวรายงานว่า Sundus Fathallah แม่วัย 28 กับทารกได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะเด็กอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป