การถกเถียงเรื่องความเป็นอิสระในการกีฬาส่วนใหญ่ดูเหมือนจะผสมผสาน

การถกเถียงเรื่องความเป็นอิสระในการกีฬาส่วนใหญ่ดูเหมือนจะผสมผสาน

แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระและความเป็นอิสระเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบนอร์ดิก องค์กรกีฬาส่วนใหญ่ต้องอาศัยเงินทุนจากรัฐบาลแห่งชาติของตน แต่รัฐบาลแห่งชาติจะไม่แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งขององค์กรกีฬาไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งพวกเขาจะพิจารณาว่าเป็นการละเมิดความเป็นอิสระในการเล่นกีฬา สำหรับผู้ชมบางคน ข้อกำหนดด้านทักษะของสหราชอาณาจักรนั้นก้าวไปไกลเกินไปและ

เป็นการละเมิดความเป็นอิสระด้านกีฬาอย่างชัดเจน

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมจากโดยเฉพาะประเทศแองโกล-แซ็กซอนมักจะพบว่าเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าที่องค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่มี มีการคัดเลือกคุณวุฒิบางอย่าง เช่น ประสบการณ์ในองค์กรแง่มุมหนึ่งของความเป็นอิสระที่ไม่ได้เน้นย้ำในการพิจารณาคดีคือบทบาทของนักการเมืองในตำแหน่ผู้นำในองค์กรกีฬา ในช่วงก่อนการเลือกตั้งสภา FIFA ในฤดูใบไม้ร่วง

อดีตรัฐมนตรีกีฬาของรัสเซียและปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรี 

 ถูกตัดสินว่าไม่มีสิทธิ์ตามแผนการปฏิรูปใหม่ของ FIFA เนื่องจากตำแหน่งทางการเมืองของเขา น่าสนใจที่จะเห็นว่ากฎนี้จะนำไปใช้กับประเทศอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างกีฬาและการเมืองอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงทิศทางใหม่สำหรับองค์กรกีฬาความจำเป็นในการอภิปรายต่อไปการพิจารณาคดีแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการอภิปรายแยกต่างหากเกี่ยวกับขีดจำกัดของความเป็นอิสระด้านกีฬา ในด้านหนึ่ง สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศมักอ้างถึงการแทรกแซงของ

รัฐบาลในการเล่นกีฬา ในขณะที่รัฐบาลมักหลีกเลี่ยงการเข้าไป

ยุ่งเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านกีฬา เนื่องจากไม่เต็มใจที่จะถูกดึงเข้าสู่สนามที่พวกเขามักถูกกล่าวหาว่าเข้าไปยุ่งกับความเป็นอิสระของกีฬา ประเด็นที่น่ากังวลมีอยู่ 2 ประเด็น ประการแรก ข้อจำกัดของกฎหมายกีฬาแห่งชาติ และขอบเขตการควบคุมที่หน่วยงานระดับชาติมีเกี่ยวกับการเงินที่มอบให้กับกีฬา ในทางกลับกัน ประเด็นที่ว่าข้าราชการควรได้รับอนุญาตให้มีตำแหน่งในวงการกีฬาหรือไม่ หรือควรจำกัด

จำนวนนักการเมืององค์กรกีฬาที่จะเข้าร่วมได้กี่คน

แนวคิดเรื่ององค์กรกีฬาที่เป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าองค์กรกีฬาอยู่นอกเหนือกฎหมายหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดสินบนและการฉ้อโกงถือเป็นความผิดทางอาญาไม่ว่าใครก็ตามที่ก่ออาชญากรรมก็ตาม ในทำนองเดียวกัน การเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชน การทำให้ผู้เปราะบางตกอยู่ในความเสี่ยง หรือทำลายสิ่งแวดล้อม 

จะได้รับโทษตามกฎหมายที่มีอยู่ 

และการกีฬาก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากสิ่งเหล่านี้แต่อย่างใด จะต้องได้รับเอกราชตามที่ผู้เขียนหลายคนพูด ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานระดับชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบเป็นงานหลัก

Credit : สล็อตแตกง่าย เว็บตรง